Wprowadzenie

WPROWADZENIE

Rhenus Delivery Services Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, Polska

Adres rejestrowy: ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, Polska

NIP: 527-27-11-019, REGON: 147138664 KRS: 0000500898,
Wysokość Kapitału Zakładowego: 3 010 000 zł w całości wpłacony.